Informacija pacientams

Informacija dėl būtinosios pagalbos
Medicinos pagalba poliklinikos nedarbo metu

Poliklinikos nedarbo metu būtinąją pagalbą teikia:

 

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio g. 57)

 • Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų suaugusieji pacientai prašome kreiptis į kitų Vilniaus mieste esančių daugiaprofilinių ligoninių priėmimo-skubios pagalbos skyrius.

 

Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė - Šiltnamių g. 29,tel. (8 5) 216 9140 pasiteiravimui ištisą parą:  priėmimo – skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyrius, skubiosios traumatologinės  pagalbos skyrius tel. (8 5) 236 2042

 • Chirurginiai ir ginekologiniai susirgimai, traumos, ūmūs smegenų kraujotakos sutrikimai, kraujavimai ir plaučių pūlingos ligos, apsinuodijimai, neaiškios kilmės komos, ausų ir akių ligos

 

Vilniaus Santariškių klinikos - Santariškių g. 2

 • Ūmūs miokardo infarktai, anafilaksinis šokas

 

Vilniaus Žalgirio ligoninės Odontologijos klinika - Žalgirio g. 115,

tel. (8 5) 272 1781

 • Būtinoji odontologinė pagalba

 

Veido kaukės naudojimo atmintinė
 • Prieš užsidėdami kaukę, dezinfekuokite rankas dezinfekciniu skysčiu ar nusiplaukite muilu ir vandeniu.
 • Imkite kaukę už jos raištelių, stenkitės neliesti kaukės priekinės spalvotos pusės.
 •  Uždenkite burną ir nosį kauke ir įsitikinkite, kad tarp veido ir kaukės niekur nėra tarpų. Jeigu kaukė turi metalinę dalį, ji turi gulti virš nosies ir ją reikia užspausti, kad tampriai priglustų.
 •  Venkite liesti kaukę, kol ją naudojate. Jei visgi palietėte, dezinfekuokite rankas dezinfekciniu skysčiu arba nusiplaukite jas muilu ir vandeniu.
 •  Kai kaukė sudrėksta, ją pakeiskite nauja.
 •  Nenaudokite tos pačios kaukės pakartotinai – taip padidės pavojus užsikrėsti nuo pačios kaukės, jeigu ji buvo užkrėsta.
 •  Nuimkite kaukę iš užpakalinės pusės paėmę už gumelių ar raištelių neliesdami kaukės priekio.
 •  Nusiėmę kaukę, iškart išmeskite ją į uždarą šiukšlių dėžę. Rankas dezinfekuokite dezinfekciniu skysčiu arba nusiplaukite muilu ir vandeniu.

Vienkartinės kaukės, respiratoriaus ir vienkartinių pirštinių užsidėjimas ir nusiėmimas: https://www.youtube.com/watch?v=GtGyVy0T1z0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HkexaFLkiC0yZCcQV_sX8PsHChu28kfZYRdxplF8mpiqss3BBjKELBDE&app=desktop

 

Prisirašymas prie gydymo įstaigos ir gydytojo

Pateikiame Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija dėl pirminės sveikatos priežiūros įstaigos ir gydytojo pasirinkimo:

- kiekvienas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo gali laisvai pasirinkti ne tik bet kurią jam patogiau pasiekiamą ar arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią viešąją arba privačiąją pirminės sveikatos priežiūros įstaiga (toliau PASPĮ) ir joje prisirašyti, bet ir gydytoją, jeigu neviršijamas nustatytas gydytojui priskirtų pacientų skaičius;

- jeigu paciento pasirinktoje PASPĮ viršijamas prisirašiusių gyventojų skaičiaus normatyvas, kurį nustato PASPĮ administracija, kad būtų užtikrintas optimalus gydytojų etatinis darbo krūvis ir aptarnaujamiems gyventojams teikiamos visose reikiamose normose bei pareiginėse instrukcijose numatytos paslaugos, prisirašyti prie pageidaujamo gydytojo (apylinkės) gali nebūti galimybės. Tokiu atveju PASPĮ turi pasiūlyti pacientui alternatyvą - galimybę prisirašyti prie kito gydytojo (apylinkės).

Būtinosios medicinos pagalbos suteikimas

Vadovaujantis SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208, būtinoji medicininė pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į polikliniką asmeniui, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Kreipiantis į asmens sveikatos priežiūrą dėl skubiosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.

Būtinoji pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagalba. Kai kuriais atvejais tai gali būti vykdoma vienu metu.

Gydytojų iškvietimų į namus tvarka

Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarką reglamentuoja LR SAM 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-133.

 

Paslaugos namuose teikiamos:

 • naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris (vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose", nustatyta tvarka);
 • sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
 • vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • asmenims, kuriems nustatytas 0 - 25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
 • pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
 • pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 laipsnių temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
Kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo tvarka

Kompensuojamųjų vaistų paso išdavimą organizuoja teritorinės ligonių kasos Valstybinės ligonių kasos nustatyta tvarka.

 • VšĮ Naujinikų poliklinikoje kompensuojamųjų vaistų pasai išduodami statistikos kabinete;
 • kompensuojamųjų vaistų pasas (toliau – KVP) išduodamas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentų;
 • KVP apdraustojo vardu gali paimti ir kitas asmuo; tokiu atveju jis turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, prašymą ir tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • keičiant KVP asmuo grąžina senąjį vaistų pasą bei moka 3 (trijų) litų keitimo mokestį;
 • jei asmuo senojo KVP negrąžina (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujasis vaistų pasas gali būti išduodamas tik sumokėjus 50 (penkiasdešimties) litų praradimo (sugadinimo) mokestį;
 • jeigu asmuo pateikia policijos pažymą apie KVP vagystę ar jo praradimą dėl gaisro, naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus nustatytą keitimo mokestį.
Pacientų pasiruošimas tyrimams

Kraujo ėminiai hematologiniams, bendraklinikiniams, imunohematologiniams ir biocheminiams tyrimams

Rekomenduojama:

 • ne mažiau kaip 8-12 valandų iki kraujo ėmimo nevalgyti (svarbu prisiminti, kad sultys, arbata, kava, ypač su cukrumi - taip pat maistas; leidžiama gerti tik vandenį);
 • nesportuoti, prieš kraujo paėmimą pailsėti 10 – 15 minučių;
 • nerūkyti 1 valandą iki tyrimo;
 • nevartoti alkoholio 1-2 dienas prieš tyrimą;
 • nevartoti vaistų (jeigu galima);
 • prieš procedūrą vengti streso, prieš kraujo paėmimą ramiai pasėdėti ir atsipalaiduoti bent 10 – 15 minučių;
 • prieš kraujo tyrimą neatlikti rentgenokontrastinių tyrimų, masažo, refleksoterapijos arba fizioterapijos procedūrų, chirurginių intervencijų.

Kartojant kraujo tyrimus ir norint gauti kuo tikslesnius rezultatus, patariama juos atlikti tuo pačiu dienos metu ir toje pačioje laboratorijoje.

 

Šlapimo ėminiai

Rekomenduojama:

Šlapimas (rytinis) renkamas į plačiakaklį plastikinį vienkartinį konteinerį. Prieš renkant šlapimą, reikia:

 • rankas nusiplauti su muilu ir vandeniu;
 • vandeniu apsiplauti išorinius lyties organus, nenaudojant jokių dezinfekcinių medžiagų;
 • nusausinti išorinius lyties organus;
 • pirmajai šlapimo porcijai leisti nutekėti į tualetą;
 • rinkti apie 50-100 ml vidurinės šlapimo porcijos;
 • sausai nuvalyti išorinę indelio dalį ir užsukti dangtelį;
 • ant indelio užrašyti savo vardą, pavardę, ėminio surinkimo laiką.

Moterims nerekomenduojama šlapimo tyrimą atlikti mėnesinių metu, o 2 – 3 dienos po jų.

Šlapimo mėginį ištyrimui į laboratoriją būtina pristatyti per 2 valandas.

 

Išmatų ėminiai

Rekomenduojama:

Išmatos renkamos į švarų, sausą plastikinį indą užsukamu dangteliu. Išmatų (5-15 g), be šlapimo priemaišų, paimama iš keleto vietų. Ant indelio užrašomas vardas ir pavardė.

 

Klinikinės medžiagos ėminiai iš lytinių organų dėl lytinių keliu plintančių infekcijų

Ruošiantis procedūrai rekomenduojama:

 • nesišlapinti mažiausiai 2-3 val.;
 • nenaudoti intravagininių preparatų ne mažiau kaip 48 val.;
 • neplauti makšties ne mažiau kaip 24 val.;

atvykti 18-21 menstruacijų ciklo dieną (jei liga neūmi) ar tomis dienomis, kai nėra kraujavimo (jei liga ūmi).

Pacientų eilių mažinimo planas
Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodo sukūrimas
Informacija dėl skiepų

Lietuvos vaikų skiepijimų kalendorius:

Kalendorius

Skundų pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo tvarka

SKUNDO PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

1. Žodiniai skundai gali būti išdėstomi pareiškėjui tiesiogiai kreipiantis į direktoriaus pavaduotoją medicinai, gydytoją, skyriaus vedėją.

1.1. Žodiniai skundai sprendžiami tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipėsi, kitų asmenų ar įstaigos interesų. Prireikus sudaromos galimybės išdėstyti skundą raštu.

2. Rašytinio skundo pateikimas:

2.1. Skundą galima pateikti: atvykus į poliklinikos administraciją (411 kab.), atsiunčiant paštu, per kurjerį ar elektroniniu paštu, pasirašius elektroniniu parašu.

2.2. Skundas turi būti įskaitomas ir surašytas valstybine kalba.

2.3. Skunde turi būti nurodyta: pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris ar kiti kontaktiniai duomenys bei pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta įstatymo nustatyta tvarka, jei asmuo pateikia skundą paštu ar per kurjerį.

2.4. Jei skundą pateikia kitas asmuo, kuriam nebuvo teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jis turi pateikti atstovavimą (pavedimą, teismo nutartį ir pan. ) bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka.

2.5. Pateiktame skunde turi būti išdėstoma dalyko esmė – suteiktos ar nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, pažeistos paciento teisės ar interesai, įvardijamas specialistas, netinkamai teikęs ar nesuteikęs asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodomas paslaugų teikimo laikotarpis, kitos svarbios aplinkybės.

2.6. Skunde turi būti surašymo data ir jį surašiusio asmens parašas (arba elektroninis parašas).

3. Atitinkantis visus 2 punkte išvardintus reikalavimus skundas priimamas ir nustatyta tvarka registruojamas.

4. Jei skundas neatitinka skundo pateikimo reikalavimų, išdėstytų 2 punkte, per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos išsiunčiama informacija pareiškėjui apie nustatytus trūkumus ir suteikiamas 20 kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo siunčiamo rašto registracijos dienos, trūkumams pašalinti. Jei per šį terminą trūkumai nepašalinami, skundas paliekamas nenagrinėtas.

5. Jei asmuo skundo pateikimo trūkumus pašalina vėliau nei numatyta, skundas turi būti teikiamas iš naujo.

6. Skundą pateikusiam asmeniui informacija apie skundo nagrinėjimo rezultatus pateikiama per 20 darbo dienų nuo skundo įregistravimo dienos. Jei buvo teikti dokumentai papildymui, tai skundo nagrinėjimo išvados pateikiamos per 20 darbo dienų nuo paskutinių dokumentų pateikimo įregistravimo dienos.

Elektroniniai valdžios vartai
„Auksinės mediko širdies“ apdovanojimai

Pasaulinę sveikatos dieną tradiciškai įteikdamas „Auksinės mediko širdies“ apdovanojimus, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius visų vilniečių vardu padėkojo vienuolikai nusipelniusių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų – už kilnumą, atsidavimą, išgelbėtas gyvybes ir sveikatą.

 

Tarp apdovanotųjų –  VšĮ Naujininkų poliklinikos gydytoja kardiologė Ala Lurje.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų poliklinikoje dirba nuostabi kolegė, kurios profesionalumas bei nuoširdus atsidavimas darbui buvo pastebėtas ir įvertintas.

 

„Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai"

2020 m. liepos 8 d. vyko apdovanojimų „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai" įteikimas. Medikams apdovanojimus įteikė LR Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Įteikdamas apdovanojimus sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga medikams dėkojo už kilnų, nuoširdų ir pasiaukojantį darbą pirmosiose gretose, suvaldant šio viruso plitimą.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų  kolege Laimute Gaidukevič, kuriai buvo įteiktas apdovanojimas už nuoširdų ir profesionalų darbą mobiliame punkte.