Nemedicininės paslaugos

Nemedicininių paslaugų apmokėjimo tvarką reglamentuoja LR SAM 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr.V-506, 2002m. gruodžio 06 d.Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas Nr.110,  VšĮ Naujininkų poliklinikos direktoriaus 2012 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. ĮV-52, pakeitimas 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. ĮV-27.

Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur)
Pažymos apie sveikatos būklę išrašymas prašant pacientui iš Psichikos sveikatos centro

1,62

Pažymos apie sveikatos būklę išrašymas prašant pacientui iš Gydytojų konsultacinės komisijos

4,14

Rašytinės informacijos iš asmens sveikatos istorijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas išrašymas:  
už vienerius metus (išrašant per 10 darbo dienų)

5,59

už vienerius metus su nuoroda „skubos tvarka“

8,40

už daugiau nei vienerius metus (išrašant per 10 darbo dienų)

5,59

už daugiau nei vienerius metus su nuoroda „skubos tvarka“

8,40

Nedarbingumo pažymėjimo spausdinimas

0,16

Kopijavimas, A4 formato lapo viena pusė

0,09

Kopijavimas, A4 formato lapo abi pusės

0,12

Kopijavimas, A3 formato lapo viena pusė

0,12

Kopijavimas, A3 formato lapo abi pusės

0,14

Kopijavimas iš asmens sveikatos istorijos, A4 formato lapo viena pusė

0,31

Kopijavimas iš asmens sveikatos istorijos, A4 formato lapo abi pusės

0,35

Dokumentų (išrašų, pažymų, asmens sveikatos istorijų ir kt.) siuntimas paštu

0,80

Kompensuojamųjų vaistų paso (KVP) išrašymas, pasą keičiant

1,00

Prisirašymo prie poliklinikos dokumentų tvarkymas (pirmą kartą prisirašant prie gydymo įstaigos)

0,29

Prisirašymo prie poliklinikos dokumentų tvarkymas (pakartotinai sugrįžus į gydymo įstaigą anksčiau nei po 6 mėnesių)

2,90