Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0033

Projektas „Pagerinti VšĮ Naujininkų poliklinikos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikų ligų, neįgaliųjų ir sveikatos senėjimo srityse“

Projekto tikslas: padidinti VšĮ Naujininkų poliklinikos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto metu numatoma atlikti dalnį patalpų remontą, įsigyti reikalingą techniką, baldus ir transporto priemonę asmens sveikatospriežiūros paslaugoms teikti.

Posted in Naujienos.