Klausimai ir atsakymai

Kaip galima susipažinti su įrašais savo ambulatorinėje kortelėje?
Vadovaujantis LR SAM 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-658, asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo užtikrinti paciento teisę susipažinti su įrašais savo medicininiuose dokumentuose asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dienos; paciento lėšomis padarydama ir išduodama paciento medicinos dokumentų kopijas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dienos.
Koks yra siuntimo specialisto konsultacijai galiojimo laikas?
Vadovaujantis LR SAM į 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-639, siuntimo galiojimo laiką nurodo siuntimą išduodantis gydytojas ir jis gali būti ne ilgesnis kaip 30 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas, iki pacientas yra užregistruojamas gydytojo specialisto priėmimui arba įregistruojamas į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.
Kodėl negalima pačiam nunešti ambulatorinės kortelės į gydymo įstaigą, kurioje pradėjau gydytis?
Vadovaujantis LR SAM 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583, pacientui pasirinkus kitą pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, jo ambulatorinė kortelė perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus ,,Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“. Kortelės ir raidos istorijos perduodamos per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
Kur kreiptis, jeigu poliklinika suteikė nekokybišką gydymo paslaugą?
Galite kreiptis į Valstybinę medicininio audito inspekciją prie Sveikatos apsaugos ministerijos adresu A.Smetonos g., Vilnius, tel. (8 5)2169934
Posted in Uncategorized.