PRISIRAŠYMAS

 

Informacija apie galimybę prisirašyti prie įstaigos ir gydytojo (apylinkės):

Kiekvienas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo gali pats laisvai pasirinkti ne tik bet kurią jam patogiau pasiekiamą ar arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią viešąją arba privačią pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – PASPĮ) ir joje prisirašyti, bet ir gydytoją, jeigu neviršijamas nustatytas gydytojui priskirtų pacientų skaičius;

Jeigu paciento pasirinktoje PASPĮ viršijamas prisirašiusių gyventojų skaičiaus normatyvas, prisirašyti prie pageidaujamo gydytojo (apylinkės) gali nebūti galimybės.

Tokiu atveju PASPĮ turi pasiūlyti pacientui alternatyvą – galimybę prisirašyti prie kito gydytojo (apylinkės).

JEI NORITE TAPTI VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKOS PACIENTU

Atvykite į Naujininkų polikliniką (Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius), statistikos kabinete užpildykite nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-1/a). Su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka – asmens pasą, tapatybės kortelę ar kitą asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu, vaikams – lietuvišką gimimo liudijimą su asmens kodu.

Primename, jei formos bus siunčiamos el. paštu, formos Nr. 025-025-1/a originalą per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi pateikti (tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį) PASPĮ ir ASPĮ, teikiančiai pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, prie kurios prisirašė.“

Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
Prašymas įrašyti į VšĮ Naujininkų poliklinikos psichikos sveikatos centro aptarnaujamų asmenų sąrašus
Trumpa instrukciją kaip užpildyti formas

Pasirašytas formas ir asmens dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu statistika@naupol.lt