Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

PATVIRTINTA
VšĮ Naujininkų poliklinikos direktoriaus funkcijas vykdančios
2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr.ĮV-66

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys Kaina (Eur)
įsidarbinant dirbant
Vairuotojų profesionalų 22,80 26,00
Civilinės aviacijos darbuotojų 104,15 136,05/61,85*
Laivyno darbuotojų 38,40 57,95
Geležinkelio darbuotojų 7,15 17,55
Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus):
-Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 8,40 14,30
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis 2,60 12,35
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis 0,00 9,10
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis 7,15 14,95
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis 3,25 9,75
-Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą 3,90 9,75
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų 4,55 3,25

*Civilinės aviacijos darbuotojams atliekant visapusišką medicinos ekspertizę, jos kaina – 136,05 Eur.; atliekant dalinę medicinos ekspertizę – 61,85 Eur.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys Kaina (Eur)
Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą 25,70
Vykstančiojo į užsienį 16,10
Vairuotojo mėgėjo (pirmą kartą) 22,50