Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Profilaktinių sveikatos patikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar juridiniai asmenys, kainas reglamentuoja LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301; 2014 m. gruodžio 22 d.. įsakymas Nr. V-1393

 

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys Kaina (Eur)
  įsidarbinant dirbant
Vairuotojų profesionalų 17,03 19,46
Civilinės aviacijos darbuotojų 77,85 101,69 / 46,22*
Laivyno darbuotojų 28,71 43,30
Geležinkelio darbuotojų 5,35 13,14
Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus):    
-Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 6,33 10,70
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis 1,95 9,24
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis 0,00 6,81
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis 5,35 11,19c
-Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis 2,43 7,30
-Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą 2,92 7,30
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų 3,41 2,43

 

*Civilinės aviacijos darbuotojams atliekant visapusišką medicinos ekspertizę, jos kaina – 101,69 Eur.; atliekant dalinę medicinos ekspertizę – 45,83 Eur.

 

Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas reglamentuoja LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357, LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys Kaina (Eur)
Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą 21,18
Vykstančiojo į užsienį 13,24
Vairuotojo mėgėjo (pirmą kartą) 18,55