Projektas „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“

VšĮ Naujininkų poliklinika dalyvauja projekte „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“, finansuojamame ES struktūrinių fondų lėšomis.

VšĮ Naujininkų poliklinika dalyvauja:

Projektas „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“, finansuojamame ES struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti neįgaliesiems teikiamų odontologinės priežiūros paslaugų prieinamumą, stiprinti neįgaliųjų sveikatą bei pagerinti specialistų, teikiančių paslaugas asmenims su negalia, žinias ir įgūdžius.

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0033 „Pagerinti VšĮ Naujininkų poliklinikos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikų ligų, neįgaliųjų ir sveikatos senėjimo srityse“

Projekto tikslas –  padidinti VšĮ Naujininkų poliklinikos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.Projekto metu numatoma atlikti dalinį patalpų remontą, įsigyti reikalingą techniką, baldus ir transporto priemonę, asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Posted in Naujienos.