Skiepijimas

Imunoprofilaktikos atlikimo tvarką reglamentuoja LR SAM 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 468.

LR vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius patvirtintas LR SAM  2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-283.

Vakcina Amžius
Iki

24 val.

2-3

paros

1

mėn.

2

mėn.

4

mėn.

6

mėn.

12-15

mėn.

 

15-16

mėn.

 

18

mėn.

6-7

metai

15-16

metų

 

Tuberkuliozės

 

  BCG                  
 

Hepatito B

 

HB*   HB     HB          
 

Kokliušo, difterijos, stabligės

 

      DTaP DTaP DTaP     DTaP DTaP Td
 

B tipo Haemophilus influenzae infekcijos

 

      Hib Hib Hib     Hib    
 

Poliomielito

 

      IPV IPV IPV     IPV IPV  
 

Pneumokokinės infekcijos

 

      Pnc Pnc   Pnc**        
 

Tymų, epideminio parotito, raudonukės

 

              MMR**   MMR  

 

Sutrumpinimai:  BCG – tuberkuliozės vakcina; HB – hepatito B vakcina; DTaP – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės vakcina; Hib – B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina;  IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; Pnc – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinėkonjuguota) vakcina.

 

HB* pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.

 

Pnc** gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR** vakcina.

 

Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.

 

Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.

DĖMESIO

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento sveikatos apsaugos skyrius (2015-08-28 d. Nr. A51-81950/15(2.11.1.3-SR5) primena, kad remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintos Lietuvos hienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 94 punktu, vaikas, nepaskiepytas pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintą LR vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomelito, nesant skiepų kontrindikacijų, nebus priimamas į įstaigas, į įmones ar grupes, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.