Medicininės reabilitacijos paslaugos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – SAM) 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir SAM 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo“ patvirtintų aprašų nuostatomis.

Asmenims, turintiems biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų poliklinikoje teikiama pradinė reabilitacija. Atvykusiems su gydančio gydytojo siuntimu ši paslauga apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Jeigu atlikus pradinės reabilitacijos procedūras funkcijos tebėra sutrikusios, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas įvertina paciento būklę, biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį ir sprendžia, ar reikalingas tolesnis reabilitacinis gydymas. Jei biopsichosocialinių funkcijų sutrikimai po pradinės reabilitacijos neišnyksta, gali būti skiriama tolimesnis medicininės reabilitacijos etapas. Siuntimą gauti tolimesnes medicininės reabilitacijos paslaugas išduoda fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Iš poliklinikos suaugusieji pacientai gali būti siunčiami stacionarinės reabilitacijos kartotiniam kursui, palaikomąjai ir ambulatorinei reabilitaciją. Į reabilitaciją II yra siunčiami pacientai, kuriems buvo atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas, bei pacientai, kuriems COVID-19 liga komplikavosi pneumonija su liekamaisiais ligos požymiais (varginantis dusulys, nuovargis, silpnumas, skausminis sindromas ir kt. simptomai), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo).

Vaikai siunčiami reabilitacijai II, reabilitacijai III, palaikomąjai reabilitacijai, antirecidyviniam sanatoriniam gydymui, ambulatorinei reabilitacijai.

Vidutinė reabilitacijos trukmė:
Stacionarinės reabilitacijos kartotinis kursas – 24 dienos;
Palaikomoji reabilitacija – 20 dienų;
Ambulatorinė reabilitacija – 10, 12 arba 14 dienų (suaugusiems), 12, 14 arba 16 dienų (vaikams).

Stacionarinės reabilitacijos kartotinis kursas ir palaikomoji reabilitacija skiriama:

  • asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–40 proc. darbingumo lygis;
  • asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelių arba vidurinių specialiųjų poreikių lygis;
  • vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas neįgalumas.

Stacionarinės reabilitacijos kartotinis kursas skiriamas vadovaujantis stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikusių gydytojų rekomendacijomis pirmuosius 2 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo, ar neįgalumo nustatymo vaikams dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių, nurodytų Įsakymais patvirtintuose aprašuose. 

Sąrašas susirgimų, dėl kurių pacientai siunčiami į medicininę reabilitaciją yra reglamentuojamas SAM 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo“.

 

 

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujininkų klinikoje,
adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius. Naujosios Vilnios ir Salininkų klinikos šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn