1. Адміністрація
     2. Відділ медичного аудиту
     3. Відділ фінансів та обліку
     4. Господарський відділ
     5. Відділ інформаційних технологій та статистики
     6. Адміністративний відділ
     7. Відділ обслуговування пацієнтів
     8. Центр сімейної медицини Науїнінкай (вул. Даряус ір Гірено 18, вул. П. Жвіркос 2)
     9. Центр сімейної медицини Нової Вільні (вул. В. Сірокомлес 8)
     10. Стоматологічне відділення Нової Вільні (вул. В. Сірокомлес 8)
     11. Стоматологічне відділення Науїнінкай (вул. Даряус ір Гірено 18, вул. П. Жвіркос 2)
     12. Центр психічного здоров'я (вул. В. Сірокомлес 8, вул. Даряус ір Гірено 18)
     13. Консультаційне відділення (вул. В. Сірокомлес 8, вул. Даряус ір Гірено 18)
     14. Діагностичне відділення Нової Вільні (лабораторна діагностика, послуги рентгенодіагностики, вул. В. Сірокомлес 8)
     15. Діагностичне відділення Науїнінкай (лабораторна діагностика, послуги рентгенодіагностики, вул. Даряус ір Гірено 18)
     16. Відділення фізичної медицини та реабілітації (вул. В. Сірокомлес 8, вул. Даряус ір Гірено 18)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора ПУ «Поліклініка Нової Вільні» № V-88 від 3 вересня 2021 р.
Aukštyn