Viešasis konkursas direktoriaus pavaduotojo medicinai 1,0 etato pareigoms

Etatas: 1,0   Atlyginimas: nuo 6000 €
(prieš mokesčius už 1,0 etato darbo krūviu)

Skelbiamas viešasis konkursas VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos direktoriaus pavaduotojo medicinai  pareigoms užimti 1,0 etato pagal terminuotą 5-erių metų darbo sutartį.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika siekia užtikrinti, kad kiekvienas pacientas gautų aukščiausios kokybės ir lengvai prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas. Poliklinikos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos trijuose padaliniuose:

 • Naujosios Vilnios klinikoje (V. Sirokomlės g. 8);
 • Naujininkų klinikoje (Dariaus ir Girėno g. 18);
 • Salininkų klinikoje (P. Žvirkos g. 4 A).

Pretendentų atrankos būdas: konkursas: Pretendentas turės pristatyti veiklos gaires ir atsakyti į komisijos klausimus (pokalbis žodžiu).

Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):

 • Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti poliklinikos medicininę veiklą taip, kad būtų teikiamos prieinamos, saugios, kokybiškos, įrodymais pagrįstos medicinos diagnostinės, gydymo ir profilaktinės paslaugos.
 • Planuoti ir organizuoti poliklinikoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pagal poliklinikos asmens sveikatos priežiūros licenciją ir sutartis su TLK; užtikrinti paslaugų kokybę, prieinamumą ir priimtinumą pacientams; vykdyti teikiamų paslaugų kontrolę.
 • Kontroliuoti pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros administratorių, pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros vyriausių slaugos administratorių, skyrių vedėjų darbą, savalaikį pavedimų vykdymą, dalyvauti medicinos padalinių vadovų atestacijose ir konkursų komisijų darbe.
 • Aktyviai dalyvauti, kuriant poliklinikos strategiją, nustatant tikslus, uždavinius ir priemones.
 • Organizuoti ir kontroliuoti būtinosios medicinos pagalbos, mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
 • Organizuoti kompensuojamų vaistų ir medicininių priemonių išrašymo pagrįstumo, medicininės dokumentacijos pildymo, dispanserizacijos kokybės, siuntimo antirecidyviniam, reabilitaciniam, sveikatą grąžinamajam gydymui kontrolę, hospitalizacijos tikslingumo bei Poliklinikos ir stacionarų diagnozių nesutapimo, sveikatos ugdymo ir mokymo darbo, užleistų lėtinių ir onkologinių susirgimų atvejų analizę.
 • Užtikrinti pacientų teises, kartu su skyrių vadovais, vidaus medicininio audito darbuotojais nagrinėti pacientų skundus, pareiškimus, kontroliuoti informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie sveikatos būklę teikimą.
 • Rengti poliklinikos medicininės veiklos metines ir kitas periodines ataskaitas (kokybinių ir kiekybinių rodiklių išraiška), rengti ataskaitas bei pristatymus poliklinikos stebėtojų tarybai, darbo tarybai, Vilniaus m. savivaldybei.
 • Kartu su skyrių vadovais, vidaus medicinos auditoriais periodiškai peržiūrėti esamas ir, esant reikalui, parengti naujas kokybės sistemos procedūras ir su jomis susijusius dokumentus (formos, sutikimai ir pan.); organizuoti poliklinikos pirminį akreditavimą šeimos medicinos paslaugai.
 • Vykdyti kitas pareigas, numatytas direktoriaus pavaduotojo medicinai pareiginiuose nuostatuose.

Reikalavimai pretendentams:

 • Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Mokėti valstybinę kalbą pagal trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688;
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities medicinos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją);
 • Turėti ne mažesnę kaip 2 metų administracinio (vadovaujamojo) darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų gydytojo darbo patirtį;
 • Mokėti mažiausiai vieną iš užsienio kalbų.
 • Išmanyti ir gebėti taikyti savo veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos ministro, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, jų planavimą, organizavimą, vykdymą ir kontrolę, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.
 • Žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias, organizuojant bei planuojant poliklinikos medicininę veiklą.
 • Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos reikalavimus.
 • Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, ryšio priemonėmis MS Ofice programomis, interneto naršyklėmis, el.pašto programomis;
 • Mokėti naudotis bent viena iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų naudojamų pacientų ir paslaugų apskaitos programų (ESPBI, MedIS, Varis-ESIS, Polis ir pan.).
 • Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.
 • Išmanyti teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga (BDAR), pagrindus.
 • Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos poliklinikos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti bei analizuoti informaciją ir rengti išvadas, priimti sprendimus.

Siūlome Jums:

 • Patrauklias darbo sąlygas šiuolaikiškoje ir jaukioje aplinkoje.
 • Idėjoms, iniciatyvoms bei savirealizacijai atvirą Poliklinikos kultūrą.
 • Poliklinikos lėšomis finansuojamus mokymus ir kvalifikacijos kėlimo programas.
 • Kolegų, savo srities profesionalų pagalbą ir bendradarbiavimą.
 • Galimybę dalį laiko dirbti nuotoliniu būdų.
 • Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.
 • Erdvų direktoriaus pavaduotojo medicinai darbo kabinetą.
 • Metinius priedus už teigiamus veiklos rezultatus.

Darbo užmokestis: Mėnesinis darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios darbo užmokesčio dalies.

Pastovioji darbu užmokesčio dalis 6000 Eur (prieš mokesčius) už 1,0 etato.

Kintamoji dalis sudaro iki 20 proc. pastoviosios dalies dydžio ir priklauso nuo parėjusių kalendorinių metų rezultatų.

Darbo užmokestis nustatomas vieneriems metams ir perskaičiuojamas kiekvieniems kitiems metams, vadovaujantis LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais.

 Darbo vieta:

Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius (ne mažiau kaip 3 darbo dienas per savaitę)

V. Sirokomlės g. 8, Vilnius

Nuotolinė (iki 1 karto per savaitę)

Pretendentai pateikia:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Pretendento anketą;
 5. Nepriekaištingos reputacijos deklaraciją;
 6. Poliklinikos veiklos gaires, kuriose išdėsto pasiūlymus dėl Poliklinikos veiklos (tikslų, uždavinių, priemonių jų įgyvendinimui ir pan.). Veiklos gairės ruošiamos remiantis viešai prieinama informacija ir pristatomos konkurso metu.

Dokumentai priimami:

Iki 2024 m. birželio 14 d. (imtinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  VATARAS (https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-medicinai-10-etato-322;964970.html)

 

Informacija apie konkursą teikiama:

personalo vadybininkė Tatjana Poločanskė

personalo vadybininkė Gintarė Vedlugienė                 

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kontaktinis telefonas: +370 684 77638

 


Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Šeimos gydytojas

Etatas: 1 et.   Atlyginimas: nuo 4200 €
(neatskaičius mokesčių)

Tikimės iš jūsų:

 • turite galiojančią šeimos gydytojo licenciją;
 • esate paslaugus ir dėmesingas paciento poreikiams;
 • turite darbo organizavimo įgūdžius;
 • turite darbo kompiuteriu įgūdžius (mokėjimas naudotis ESPBI IS).

Siūlome jums:

 • su padalinio vadovu derinamą darbo grafiką;
 • aprūpiname darbo drabužiais bei darbo priemonėmis;
 • draugišką kolektyvą ir jaukią darbo aplinką;
 • galimybę tobulėti: apmokami kvalifikacijos kėlimo kursai, jų metu mokamas vidutinis darbo užmokestis;
 • konkurencingą, nuo 4200 Eur (prieš mokesčius) darbo užmokestį.
 • galimi papildomi priedai ir priemokos (už įvaizdžio formavimą, svarbių pokyčių poliklinikoje įgyvendinimą, komandos formavimą ir kt.).


Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gydytojas kardiologas

Etatas: 0.25-1 et.   Atlyginimas: vidutiniškai 4500 €
(prieš mokesčius, už 1 et.)

Darbo podūdis:

 • Dirbti pagal medicinos normoje MN 55:2005 “Gydytojas kardiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.” nustatytus reikalavimus;
 • Užtikrinti tinkamą pacientų priėmimą, stebėseną, priežiūrą ir gydymo procedūrų atlikimą.
 • Pildyti medicininę dokumentaciją pagal teisės aktų reikalavimus.

Tikimės iš jūsų:

 • turite galiojančią gydytojo kardiologo licenciją;
 • pasižymite paslaugumu ir dėmesingumu paciento poreikiams;
 • turite darbo kompiuteriu įgūdžius.

Siūlome jums:

 • visas darbui reikalingas priemones (kardioechoskopas, EKG, krūvio EKG sistema, arterijų standumo matavimo įranga, Holter monitoravimas, laboratoriniai tyrimai ir kt. (dalis įrangos įsigyta 2023 m.));
 • patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • galimybę tobulėti: apmokami kvalifikacijos kėlimo kursai, jų metu mokamas vidutinis darbo užmokestis;
 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • lankstų darbo grafiką, derinamą su skyriaus vadovu;
 • jaukią darbo aplinką;
 • Darbo užmokestį, priklausantį nuo atliktų paslaugų - vidutiniškai 4500 Eur (neatskaičius mokesčių) per mėnesį dirbat 1,0 etato krūviu.

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gyvensenos medicinos specialistas

Etatas: 0,5 -1,0 et.   Atlyginimas: nuo 2000 €
(prieš mokesčius dirbant 1,0 etato)

Darbo podūdis:

 • Konsultuoti asmenis sveikos gyvensenos, mitybos, fizinio aktyvumo, psichoemocinio atsparumo valdymo klausimais;
 • atlikti gyvensenos rizikos veiksnių vertinimą;
 • sudaryti individualius mitybos, fizinio aktyvumo, psichoemocinės pusiausvyros palaikymo planus ir vertinti pokyčius;
 • Motyvuoti pacientus siekti palankių sveikatai gyvensenos pokyčių.

Tikimės iš jūsų:

 • Esate baigęs Gyvensenos medicinos magistro studijų programą;
 • domintes sveika gyvensena;
 • turite darbo organizavimo įgūdžius;
 • turite darbo kompiuteriu įgūdžius.

Siūlome jums:

 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • profesinio tobulėjimo galimybes bei darbui reikalingas priemones;
 • su skyriaus vedėju derinamas lankstus darbo grafikas;
 • patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • jaukią darbo aplinką.

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Bendrosios praktikos slaugytoja (slauga namuose)

Etatas: 1 et.   Atlyginimas: nuo 2100 €
(prieš mokesčius)

Darbo podūdis:

 • sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientų namuose;
 • vaistų suleidimas – injekcijos (į veną, raumenis, poodį, odą), lašelinės infuzijos;
 • diagnostinės procedūros: kraujo paėmimas tyrimams, šlapimo, išmatų, skreplių paėmimas laboratoriniam ištyrimui, elektrokardiogramos užrašymas;
 • pragulų, žaizdų, drenų priežiūra;
 • arterinio kraujo spaudimo matavimas, pulso skaičiavimas;
 • teikimas pirmosios medicinos pagalbos ūminių būklių atvejais.

Tikimės iš jūsų:

 • turite galiojančią bendrosios praktikos, ar išplėstinės praktikos, ar psichikos sveikatos praktikos licenciją;
 • turite B kategorijos teises;
 • turite darbo kompiuteriu įgūdžius;
 • turite galimybę dirbti slenkančiu grafiku, įskaitant išeigines ir šventines dienas;
 • esate paslaugus ir dėmesingas paciento poreikiams;
 • gebate dirbti komandoje.

Siūlome jums:

 • visas darbui atlikti reikalingas priemones;
 • patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • profesinio tobulėjimo galimybes bei darbui reikalingas priemones;
 • jaukią darbo aplinką.
 • konkurencingą, nuo 2100 Eur (prieš mokesčius) atlyginimą. Darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją bei atitikimą aprašytiems reikalavimams.

 


Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716


Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Slaugytoja diabetologė

Etatas: 0.5-1 et.   Atlyginimas: 2000 €
(prieš mokesčius, už 1 et.)

Darbo podūdis:

 • teikti būtinąją medicinos pagalbą, esant hiperglikeminei ar hipoglikeminei būsenai (vykdyti gydytojo paskyrimus);
 • teikti diabetinės pėdos priežiūros paslaugas;
 • teikti gydomojo pedikiūro paslaugas;
 • pildyti medicinos dokumentus, susijusius su pacientų, sergančių CD, slaugos paslaugų teikimu;
 • teikti pirmąją medicinos pagalbą ūminių būklių atvejais.

Tikimės iš jūsų:

 • turite darbo kompiuteriu įgūdžius;
 • turite galiojančią bendrosios praktikos ir (ar) specialiosios slaugos praktikos licenciją;
 • turite pažymėjimą, patvirtinantį ne trumpesnės kaip 160 valandų slaugytojo diabetologo darbo principų neformalaus švietimo programos baigimą;
 • pasižymite paslaugumu ir dėmesingumu paciento poreikiams.

Siūlome jums:

 • visas darbui reikalingas priemones;
 • patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • profesinio tobulėjimo galimybes;
 • jaukią darbo aplinką.
 • Darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją bei atitikimą aprašytiems reikalavimams.

 


Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gydytojas ortopedas traumatologas

Etatas: 1 et.   Atlyginimas:vidutiniškai 4500 - 5000 €
(neatskaičius mokesčių)

Tikimės iš jūsų:

 • turite galiojančią gydytojo ortopedo traumatologo licenciją;
 • esate paslaugus ir dėmesingas paciento poreikiams;
 • turite darbo organizavimo įgūdžius;
 • turite darbo kompiuteriu įgūdžius (mokėjimas naudotis ESPBI IS).

Siūlome jums:

 • su padalinio vadovu derinamą darbo grafiką;
 • draugišką kolektyvą ir jaukią darbo aplinką;
 • galimybę tobulėti: apmokami kvalifikacijos kėlimo kursai, jų metu mokamas vidutinis darbo užmokestis;
 • darbo užmokestį, priklausantį nuo atliktų paslaugų - vidutiniškai 5000 Eur (neatskaičius mokesčių) per mėnesį dirbat 1,0 etato krūviu.


Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Bendrosios praktikos slaugytoja

Etatas: 1 et.   Atlyginimas: 2100 €
(prieš mokesčius)

Darbo podūdis:

 • Darbas su gydytoju specialistu (LOR)
 • Bendravimas su pacientais;
 • medicininės dokumentacijos tvarkymas.

Tikimės iš jūsų:

 • esate paslaugus ir dėmesingas paciento poreikiams;
 • turite galiojančią bendrosios praktikos, ar išplėstinės praktikos, ar psichikos sveikatos praktikos licenciją;
 • turite darbo kompiuteriu įgūdžius;
 • gebate dirbti komandoje.

 

Siūlome jums:

 • visas darbui atlikti reikalingas priemones;
 • patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • profesinio tobulėjimo galimybes bei darbui reikalingas priemones;
 • jaukią darbo aplinką.
 • darbo užmokestį nuo 2100 Eur (neatskaičius mokesčių). Darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją bei atitikimą aprašytiems reikalavimams.

 


Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716


Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gydytojas endokrinologas

Etatas: 0.5-1 et.   Atlyginimas: vidutiniškai 4500 - 5000 €
(prieš mokesčius, už 1 et.)

Darbo podūdis:

 • Pacientų konsultavimas pagal Lietuvos medicinos „Gydytojo endokrinologo“ numatytų pareigų ir kompetencijų atlikimo normas;
 • užtikrinti tinkamą pacientų priėmimą, stebėseną, priežiūrą ir gydymo procedūrų atlikimą;
 • pildyti medicininę dokumentaciją pagal teisės aktų reikalavimus.

Tikimės iš jūsų:

 • turite galiojančią gydytojo endokrinologo licenciją;
 • pasižymite paslaugumu ir dėmesingumu paciento poreikiams;
 • turite darbo kompiuteriu įgūdžius.

Siūlome jums:

 • visas darbui reikalingas priemones;
 • patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • galimybę tobulėti: apmokami kvalifikacijos kėlimo kursai, jų metu mokamas vidutinis darbo užmokestis;
 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • lankstų darbo grafiką, derinamą su skyriaus vadovu;
 • jaukią darbo aplinką;
 • Darbo užmokestį, priklausantį nuo atliktų paslaugų - apie 4500-5000 Eur (neatskaičius mokesčių) per mėnesį dirbat 1,0 etato krūviu.

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gydytojas neurologas

Etatas: 0.5-1 et.   Atlyginimas: vidutiniškai 4500 - 5000 €
(prieš mokesčius, už 1 et.)

Darbo podūdis:

 • Darbas pagal medicinos normą MN 115:2019 „Gydytojas neurologas";
 • Užtikrinti tinkamą pacientų priėmimą, stebėseną, priežiūrą ir gydymo procedūrų atlikimą.
 • Pildyti medicininę dokumentaciją pagal teisės aktų reikalavimus.

Tikimės iš jūsų:

 • turite galiojančią gydytojo neurologo licenciją;
 • pasižymite paslaugumu ir dėmesingumu paciento poreikiams;
 • turite darbo kompiuteriu įgūdžius.

Siūlome jums:

 • visas darbui reikalingas priemones;
 • patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • galimybę tobulėti: apmokami kvalifikacijos kėlimo kursai, jų metu mokamas vidutinis darbo užmokestis;
 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • lankstų darbo grafiką, derinamą su skyriaus vadovu;
 • jaukią darbo aplinką;
 • Darbo užmokestį, priklausantį nuo atliktų paslaugų - apie 4500-5000 Eur (neatskaičius mokesčių) per mėnesį dirbat 1,0 etato krūviu.

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716

Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Akušerė

Etatas: 1 et.   Atlyginimas: 2100 €
(prieš mokesčius)

Darbo podūdis:

 • Darbas komandoje su gydytoju akušeriu ginekologu, dalyvaujant ginekologinio ir akušerinio profilio pacienčių apžiūroje.
 • vykdyti gydytojo paskyrimus pagal patvirtintas slaugos procedūras ir metodikas;
 • citologinių tepinėlių paėmimas;
 • asistuoti gydytojui atliekant manipuliacijas.
 • medicininės dokumentacijos tvarkymas. 

Reikalavimai darbuotojui:

 • galiojanti akušerės licencija;
 • greita orientacija;
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • panašaus darbo patirtis;
 • komunikabilumas, paslaugumas, savarankiškumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

Siūlome jums:

 • visas darbui atlikti reikalingas priemones;
 • patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • profesinio tobulėjimo galimybes bei darbui reikalingas priemones;
 • jaukią darbo aplinką.
 • darbo užmokestį nuo 2100 Eur (neatskaičius mokesčių). Darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją bei atitikimą aprašytiems reikalavimams.

 


Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716


Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Masažuotojas

Etatas: 0.5 et.   Atlyginimas: nuo 700 €
(prieš mokesčius už 0,5)

Darbo podūdis:

 • Sveikatinimo paslaugų teikimas pacientams.
 • gydomųjų masažų pagal susirgimus ir gydytojo rekomendacijas atlikimas.
 • masažo veiksmų plano sudarymas.
 • teisingas medicininės dokumentacijos pildymas.

Reikalavimai darbuotojui:

 • galiojanti masažuotojo licencija;
 • greita orientacija;
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • darbo patirtis;
 • komunikabilumas, paslaugumas, savarankiškumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

Siūlome jums:

 • Visas darbui atlikti reikalingas priemones;
 • patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • profesinio tobulėjimo galimybes bei darbui reikalingas priemones;
 • jaukią darbo aplinką.
 • Darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją bei atitikimą aprašytiems reikalavimams.

 


Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 684 77638


Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kineziterapeutas slaugai į namus

Etatas: 1 et.   Atlyginimas: 1600 €
(prieš mokesčius)

Darbo podūdis:

 • Darbas su pacientais jų namuose;
 • gydytojo pavestų užduočių atlikimas;
 • atsakingas medicininės dokomentacijos pildymas.

Reikalavimai:

 • galiojanti licencija;
 • komunikabilumas, darbo organizuotumas, atsakingumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • malonus bendravimas su pacientais;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Siūlome jums:

 • Patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • profesinio tobulėjimo galimybes bei darbui reikalingas priemones;
 • jaukią darbo aplinką;
 • darbo užmokestis:  nuo 1600 Eur (brutto), dirbant visu pareigybės darbo krūviu. Darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją bei atitikimą aprašytiems reikalavimams.

 


Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716


Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Etatas: 0,25 - 1 et.   Atlyginimas: nuo 5000 €
(prieš mokesčius už 1,0 etato darbo krūvį)

Darbo pobūdis:

 • Pacientų konsultavimas, gydymo plano sudarymas;
 • Vaikų psichikos sveikatos būklės tikrinimas, psichikos ligų profilaktika, diagnozavimas ir gydymas (pagal medicinos normą);
 • Pacientų aptarnavimo kokybės ir kultūros užtikrinimas;
 • Medicininių dokumentų pildymas.

Reikalavimai darbuotojui:

 • Galiojanti medicinos praktikos licencija – pagal gydytojo profesinę kvalifikaciją.;
 • greita orientacija;
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • komunikabilumas, paslaugumas, savarankiškumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

Siūlome jums:

 • visas darbui atlikti reikalingas priemones;
 • patrauklias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • su vadovu derinamą lankstų darbo grafiką;
 • galimybę dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • kokybiškai naują požiūri į darbuotojus;
 • profesinio tobulėjimo galimybes;
 • jaukią darbo aplinką.
 • darbo užmokestį nuo 5000 Eur (neatskaičius mokesčių už 1,0 etato darbo krūvį). Darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją bei atitikimą aprašytiems reikalavimams.

 


Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai gauti: Tatjana Poločanskė, tel. nr. +370 5 2606716


Pretendentas, teikdamas dokumentus, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus administruojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir saugomi VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Personalo skyriaus atsakingų darbuotojų. Asmeniniai duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be pretendento sutikimo.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Budintis gydytojas

Etatas: 0,5-1,0 et.   Atlyginimas: nuo 3000 €
(neatskaičius mokesčių dirbat 1,0 etato)

Tikimės iš jūsų:

 • turite galiojančią medicinos gydytojo licenciją; 
 • esate paslaugus ir dėmesingas paciento poreikiams;
 • turite darbo organizavimo įgūdžius;
 • turite darbo kompiuteriu įgūdžius (mokėjimas naudotis ESPBI IS).

Siūlome jums:

 • su padalinio vadovu derinamą darbo grafiką;
 • aprūpiname darbo drabužiais bei darbo priemonėmis;
 • draugišką kolektyvą ir jaukią darbo aplinką;
 • galimybę tobulėti: apmokami kvalifikacijos kėlimo kursai, jų metu mokamas vidutinis darbo užmokestis;
 • galimi papildomi priedai ir priemokos (už įvaizdžio formavimą, svarbių pokyčių poliklinikoje įgyvendinimą, komandos formavimą ir kt.).

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujosios Vilnios klinikoje,
adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius. Naujininkų ir Salininkų klinikos
šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn