KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2022 METŲ PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Direktoriaus įsakymas
VšĮ Naujininkų poliklinikai suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros vardas

2020 m. kovo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-704/20, VšĮ Naujininkų poliklinikai suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas. Šis vardas suteikiamas tik toms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios atitinka aukščiausius skaidrumo kriterijus bei vykdo aktyvią korupcijos prevencijos veiklą. Norime pasidžiaugti ir padėkoti mūsų pacientams, šis nuopelnas - bendras mūsų visų darbas, kuris paremtas pagarbiais bendradarbiavimo santykiais tarp medicinos darbuotojų ir pacientų.

Korupcijos prevencijos programa
Priemonių planas
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.).

Duodant kyšį (paperkant) ne tik pažeidžiama nustatyta valdymo tvarka, bet yra pažeidžiamas ir asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kadangi tokiu atveju konkretus asmuo neteisėtai įgyja pranašumą prieš kitus asmenis. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“, o duodantis kyšį – „baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“ (BK 227 str.).

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

VšĮ Naujininkų poliklinikos darbo grupė atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę
  • Virginija Buruckaitė - Projektų vadovė (komisijos pirmininkė)
  • Virginija Dautartienė - Direktoriaus pavaduotoja medicinai (komisijos pirmininko pavaduotoja);
  • Dalia Šiukstiene - Vyriausioji finansininke;
  • Galina Rudakova - Klinikines laboratorijos vedėja.
Pranešimai apie korupciją

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu 8 800 66 004. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą.

Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai. Detaliau: http://www.sam.lt/go.php/korupcijos_prevencija899

STT karštoji linija

Duodamas kyšį, darai nusikaltimą. Jei susidūrei su korupcija – pranešk STT.

„Karštoji linija“ visą parą (8 5) 266 33 33.

Detaliau: http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/

 

Informuoti VšĮ Naujininkų poliklinikos atsakingą už korupcijos prevencijos darbuotoją Virginiją Buruckaitę 314 kab. arba tel. (8 5) 2190692, el. paštu naupol@gmail.com

 

Darbuotojų elgesio kodeksas